نوشته‌ها

شرکت محوطه سازی

شرکت محوطه سازی | محوطه سازی در تهران | محوطه سازی در کرج

وظیفه شرکت محوطه سازی چیست؟ به زبان ساده می توان گفت این که چطور المان ها مختلف یک فضا را در آن جا دهیم که در نهایت شکلی مطلوب را پیدا کند، گاهی این طور به نظر می رسد با قرار دادن جدول و مشخص کردن فضا سبز و ایجاد راه ها و آسفالت کاری محوطه سازی را…