نوشته‌ها

جدول کشی خیابان

جدول کشی خیابان | هزینه جدول کشی | قیمت جدول کاری | پیمانکاری جدول کشی

جدول کشی خیابان در واقع ایجاد یک گودی موازی و ممتد است که برای جمع آوری آب جریان یافته باران در سر تا سر خیابان و انتقال این آب ها به کانال دفع آب های سطحی است. آبرو های خیابانی باعث هدایت آب اضافه ای که در خیابان جمع شده و برای عابرین دردسر ساز م…
جدول بندی خیابان

جدول بندی خیابان | جدول کاری جوی آب | قیمت جدول بتنی

جدول بندی خیابان ، با هدف تقسیم محوطه خیابان، پیاده رو، فضای سبز انجام می شود. جدول بتنی پرسی که به نام جدول خیابان نیز شناخته می شود، قطعات پیش ساخته بتنی هستند که به دو روش پرس خشک و پرس خیس تولید می شود. هر کدام از این روش ها مزایا و معا…